: “Why don’t you ask your boss for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : “Why don’t you ask your boss for a rise?” he as...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: “Why don’t you ask your boss for a rise?” he asked me

A. He advised me to ask my boss for a rise

B. He suggested asking my boss for a rise

C. He asked me why I didn’t ask my boss for a rise

D. He wanted to know whether I wished for a rise from my boss

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Khi chuyển từ câu trực tiếp giang câu gián tiếp, câu trực tiếp có “Why don’t + S ...” thì câu gián tiếp dùng động từ chính là advise theo cấu trúc “S + ADVISED SB TO DO STH”.

Còn suggest chỉ dùng khi câu trực tiếp có chủ thể còn lại tham gia vào, ví dụ như “Why don’t we...?”

Dịch nghĩa: “Tại sao cậu không đề nghị giám đốc tăng lương nhỉ?” - Anh ấy hỏi tôi.

A. Anh ấy khuyên tôi nên đề nghị giám đốc tăng lương

B. Anh ta gợi ý hỏi giám đốc của tôi về việc tăng lương

C. Anh ta hỏi tôi tại sao tôi không muốn hỏi giám đốc về việc tăng lương

D. Anh ta muốn biết liệu tôi có muốn giám đôc tăng lương không

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP