OPPOSITE His boss has had enough of his...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE His boss has had enough of his impudenc...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

His boss has had enough of his impudence, and doesn’t want to hire him any more.

A. respect B. agreement C. obedience D. rudeness

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: “doesn’t want to hire” có nghĩa là không muốn thuê nữa => impudence là từ mang nghĩa tiêu cực

=> trái nghĩa là từ mang nghĩa tích cực.

A. respect (sự tôn trọng) >< impudence (hành động, lời nói láo xược)

B. sự đồng ý

C. sự nghe lời

D. vô lễ

Dịch nghĩa: Giám đốc đã chịu đủ những hành động láo xược, vô lễ của anh ta, và không muốn thuê anh ta nữa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP