CLOSEST The repeated commercials on TV distract many...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST The repeated commercials on TV distract m...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

The repeated commercials on TV distract many viewers from watching their favourite films.

A. advertisements B. contests C. businesses D. economics

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: commercial = advertisement: quảng cáo

B. cuộc thi

C. kinh doanh

D. kinh tế

Dịch nghĩa: Những quảng cáo lặp đi lặp lại trên TV làm gián đoạn rất nhiề người xem khỏi những bộ phim yêu thích của họ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP