Although he was very tired he agreed to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Although he was very tired, he agreed to help me ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Although he was very tired, he agreed to help me cook dinner.

A. Tired as he was, he agreed to help me with my cook.

B. He agreed to help me cook dinner, so he got tired.

C. He was too tired to help me cook dinner.

D. I wanted him to help me cook dinner as I was tired.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: adj + as + S + V: mặc dù...

Dịch nghĩa: Mặc dù anh ấy rất mệt mỏi, anh ấy vẫn đồng ý giúp tôi nấu cơm tối.

A. Mặc dù mệt mỏi, anh ấy vẫn đồng ý giúp tôi nấu cơm tối

B. Anh ấy đồng ý giúp tôi nấu cơm tối, nên anh ấy cảm thấy mệt.

C. Anh ấy quá mệt để giúp tôi nấu cơm tối.

D. Tôi muốn anh ấy giúp tôi nấu cơm tối vì tôi đang mệt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP