I’m sure it wasn’t Mr Phong you saw...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’m sure it wasn’t Mr Phong you saw because he’s ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’m sure it wasn’t Mr Phong you saw because he’s in Ha Noi.

A. It couldn’t be Mr Phong you saw because he’s in Ha Noi.

B. You mustn’t have seen Mr Phong because he’s in Ha Noi.

C. It can’t have been Mr Phong because he’s in Ha Noi.

D. Mr Phong is in Ha Noi, so you might have seen him.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “Can’t have + PII” dùng để thể hiện một phỏng đoán về một việc không thể xảy ra trong quá khứ.

Dịch nghĩa: Tôi chắc chắn người bạn thấy không phải là ông Phong vì ông ấy đang ở Hà Nội.

A. Người bạn thấy không thể là ông Phong vì ông ấy đang ở Hà Nội.

B. Bạn chắc hẳn đã không nhìn thấy ông Phong vì ông ấy đang ở Hà Nội.

C. Đó không thể là ông Phong vì ông ấy đang ở Hà Nội.

D. Ông Phong đang ở Hà Nội, nên bạn có thể đã nhìn thấy ông ấy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP