Christmas has become too commercialized Most people agree...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Christmas has become too commercialized. Most peo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Christmas has become too commercialized. Most people agree on that.

A. Christmas has become too commercialized, so most people agree on that.

B. Most people agree on Christmas, which has become too commercialized.

C. Christmas has become too commercialized, just as most people agree.

D. Most people agree that Christmas has become too commercialized

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Dịch nghĩa: Giáng sinh đã trở nên quá thương mại hóa. Hầu hết mọi người đều đồng ý với quan điểm đó.

A. Giáng sinh đã trở nên quá thương mại hóa, vậy nên hầu hết mọi người đồng ý với nó.

B. Hầu hết mọi người đồng ý với Giáng sinh, thứ mà đã trở nên quá thương mại hóa.

C. Giáng sinh trở nên quá thương mại hóa, đúng lúc mọi người nghĩ vậy.

D. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Giáng sinh đã trở nên quá thương mại hóa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP