CLOSEST E-cash cards are the main means of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST E-cash cards are the main means of all tr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

E-cash cards are the main means of all transactions in a cashless society.

A. cash-starved B. cash-strapped C. cash-in-hand D. cash-free

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: free = less = không (ví dụ: useless = vô dụng)

A. thiếu vốn

B. tiền mặt

C. tiền trong tay

D. không dùng tiền mặt

Dịch nghĩa: Thẻ tiền điện tử là các phương tiện chính của tất cả giao dịch trong xã hội “không dùng tiền mặt”.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP