: Passengers are required to arrive to the...

Tìm Lỗi Sai : Passengers are required to arrive to the gate fifteen m...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: arrive at: đi đến đâu đó

*Note: không dùng giới từ “to” sau động từ “arrive”

Dịch nghĩa: Các hành khách được yêu cầu đi đến nhà ga 15 phút trước khi khởi hành.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP