______ a famous personality has its advantages and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ a famous personality has its advantages an...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ a famous personality has its advantages and its disadvantages.

A. To be B. Be C. Been D. Being

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Câu này mang nghĩa chủ động + Rút gọn chủ ngữ => Ving

Dịch nghĩa: Trở thành một người nổi tiếng có lợi ích và tác hại riêng của nó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP