Jack: “I’d rather stay at home” Gina: “__________________”...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Jack: “I’d rather stay at home” Gina: “__________...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Jack: “I’d rather stay at home”

Gina: “__________________”

A. Had you? B. Wouldn’t you? C. Hadn’t you? D. Would you?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Dịch nghĩa: Jack: Tôi thà ở nhà còn hơn.

Gina: Thật á?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP