Helen has just bought ______________ A two new...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Helen has just bought ______________. A. two new...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Helen has just bought ______________.

A. two new black wool scarves B. some new black wool two scarves

C. two scarves new wool black D. two black wool new scarves

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: đây là trật tự sắp xếp tính từ trong tiếng Anh.

Chỉ cần nhớ cụm viết tắt: “OpSACOMP”, trong đó:

• Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

• Size – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

• Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

• Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….

• Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese,American, British,Vietnamese…

• Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

• Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

=> TWO - chỉ số lượng; NEW - độ tuổi (sự mới hay cũ); BLACK - màu sắc; WOOL (len) - chất liệu; SCARVES (khăn quàng cổ) - Danh từ đứng sau tính từ.

Dịch nghĩa: Helen vừa mua hai cái khăn quàng cổ mới, màu đen và bằng len.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP