OPPOSITE No one knew precisely what would happen...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE No one knew precisely what would happe...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

No one knew precisely what would happen to a human being in space.

A. wrongly B. casually C. flexibly D. informally

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: precisely: đúng, chính xác

A. sai

B. thông thường

C. linh hoạt

D. thân mật, thân tình

Dịch nghĩa: Không ai biết chính xác những gì sẽ xảy ra với con người trong vũ trụ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP