Those children who stay longer hours at school...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Those children who stay longer hours at school th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Those children who stay longer hours at school than at home tend to spend their formative years in the company of others with similar aims and interests.

A. being separated B. forming a new business company

C. being together with friends D. enjoying the care of parents

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: ngoại trừ mang nghĩa là công ty, company còn có nghĩa là mối quan hệ, bè bạn.

A. bị chia tách

B. thành lập một công ty kinh doanh mới

C. ở cùng với bạn bè

D. tận hưởng sự quan tâm của bố mẹ

Dịch nghĩa: Những đứa trẻ mà ở lại trường nhiều thời gian hơn ở nhà thường có xu hướng ở cùng với bạn bè với cùng mục tiêu và sở thích trong những năm tháng trưởng thành.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP