Why don’t you participate in the volunteer work...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Why don’t you participate in the volunteer work i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Why don’t you participate in the volunteer work in summer?" said Sophie.

A. Sophie suggested my participating in the volunteer work in summer.

B. Sophie made me participate in the volunteer work in summer.

C. Sophie asked me why not participate in the volunteer work in summer.

D. Sophie suggested me to participate in the volunteer work in summer.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. Sophie gợi ý tôi tham gia vào tham gia vào công việc tình nguyện mùa hè.

B. Sophie bắt tôi tham gia vào công việc tình nguyện mùa hè.

C. Sophie hỏi tôi tại sao không tham gia vào công việc tình nguyện mùa hè.

D. Sophie gợi ý tôi tham gia vào công việc tình nguyện mùa hè => SAI CẤU TRÚC VỚI SUGGEST

Dịch nghĩa: “Tại sao bạn không tham gia vào công việc tình nguyện mùa hè nhỉ?” - Sophie nói

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP