Twice as many men as women are insurance...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Twice as many men as women are insurance agents....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Twice as many men as women are insurance agents.

A. Women are twice as likely as men to have insurance.

B. More men than women have insurance.

C. Insurance is twice as difficult to sell to women as to men.

D. Male insurance agents outnumber female agents.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. Phụ nữ có bảo hiểm gần như gấp hai lần nam có bảo hiểm

B. Nhiều nam hơn nữ có bảo hiểm

C. Bảo hiểm được bán cho nữ thì khó bán gấp đôi so với

D. Số đại lí bảo hiểm nam nhiều hơn số bảo hiểm nữ (câu này không có nhắc tới 2 lần nhưng chỉ có câu này là hợp nghĩa)

Dịch nghĩa: Số đại lý bảo hiểm nam gấp 2 lần số đại lí bảo hiểm nữ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP