It is desirable that the plane _________ as...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It is desirable that the plane _________ as light...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Câu giả định:

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có “to”:

It + be + tính từ + that + chủ ngữ + động từ nguyên thể + ....

Dịch nghĩa: Đó là mong muốn rằng máy bay có thể càng nhẹ càng tốt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP