We can’t get everything we want from life...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We can’t get everything we want from life; we mus...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We can’t get everything we want from life; we must just make the best_______ it.

A. for B. with C. of D. by

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: make the best of something: tận dụng cái hay, cái tốt của điều gì đó

Dịch nghĩa: Chúng ta không thể có mọi thứ mà chúng ta muốn trong cuộc sống, chúng ta phải tận dụng những điều tốt đẹp từ nó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP