“Buy me a newspaper on your way back...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Buy me a newspaper on your way back,_______?” A...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Buy me a newspaper on your way back,_______?”

A. don’t you B. can’t you C. will you D. do you

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Câu hỏi đuôi mang tính chất đề nghị/nhờ ai đó làm việc gì => will/won’t + S

Dịch nghĩa: Bạn sẽ mua hộ tôi một tờ báo trên đường trở về chứ?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP