“Hello I would like to speak to Mr...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Hello, I would like to speak to Mr Green, please...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Hello, I would like to speak to Mr Green, please!”

“_____________________”

A. I’m sorry, I’ll call again later. B. I’m afraid I don’t know

C. Sorry. Can you take the message? D. Sorry, Can you say that again?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi lại sau

B. Tôi e là tôi không biết

C. Xin lỗi. Tôi có thể ghi lại lời nhắn được không?

D. Xin lỗi. Bạn có thể nói lại được không?

*Note: “Can I take a message?” - câu này thường được dùng trong tình huống anh A gọi điện thoại đến anh C để tìm anh B nhưng anh B lại không có mặt tại nơi đó. Anh C mới nói: "Can I take a message?" là ý chỉ rằng "Tôi có thể ghi lại lời nhắn giùm cho B được hay không?"

Dịch nghĩa: “Xin chào! Làm ơn cho tôi nói chuyện với ngài Green!”

- Xin lỗi. Tôi có thể ghi lại lời nhắn được không?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP