His flat looks so _______ that it is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng His flat looks so _______ that it is difficult to...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

His flat looks so _______ that it is difficult to believe he had just had a party last night.

A. safe and sound B. sick and tired C. spick and span D. by and large

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

A. safe and sound : bình yên vô sự

B. sick and tired : mệt mỏi

C. spick and span : ngăn nắp, sạch sẽ

D. by and large : nói chung

Dịch nghĩa: Căn hộ của anh ấy khá là ngăn nắp, sạch sẽ đến nỗi mà thật khó để tin rằng anh ấy vừa có một bữa tiệc tối qua.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP