I’m sure Luisa was very disappointed when she...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’m sure Luisa was very disappointed when she fai...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam.

A. Luisa must be very disappointed when she failed the exam.

B. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: động từ “was” và “failed” ở thì quá khứ đơn => câu chuyển mang nét nghĩa quá khứ; “sure” => chắc chắn => không thể là “could have been” (có thể đã) mà phải là “must have been” (chắc hẳn đã)

A. Luisa chắc hẳn phải rất thất vọng khi cô ấy trượt kỳ thi.

B. Luisa chắn hẳn đã rất thất vọng khi không đạt yêu cầu.

C. Luisa có thể rất thất vọng khi không đạt yêu cầu.

D. Luisa có thể đã rất thất vọng khi cô trượt kỳ thi

Dịch nghĩa: Tôi chắc rằng Luisa đã rất thất vọng khi cô ấy trượt kỳ thi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP