CLOSEST Unless I miss my guess your computer...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST Unless I miss my guess, your computer nee...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

Unless I miss my guess, your computer needs a new hard drive.

A. you are my guess B. I break the sort drive

C. I make a mistake D. you lack money

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: I miss my guess: mắc sai lầm

A. bạn là suy đoán của tôi

B. tôi phá hỏng phần mềm

C. tôi phạm sai lầm

D. bạn thiếu tiền

Dịch nghĩa: Nếu tôi không nhầm thì máy tính của bạn cần một ổ cứng mới.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP