He didn’t pay attention to what I said...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He didn’t pay attention to what I said. A. He t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He didn’t pay attention to what I said.

A. He took no notice of my words.

B. He didn’t hear me even though I was saying to him.

C. He had no intention to talk to me.

D. He took my advice.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: not pay attention = take no notice of = không chú ý đến việc gì/ ai đó.

A. Anh ta không chú ý đến lời nói của tôi.

B. Anh ấy không nghe thấy tôi mặc dù tôi đã đang nói với anh ấy.

C. Anh ta không định nói chuyện với tôi

D. Anh ta đã nghe lời khuyên của tôi

Dịch nghĩa: Anh ấy không chú ý đến những gì tôi nói.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP