Those who had already purchased tickets were instructed...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Those who had already purchased tickets were inst...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: cổng số 1 = gate 01 (gate one)

Dịch nghĩa: Những người đã mua vé đã được hướng dẫn để đi đến cánh cổng trước tiên ngay lập tức.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP