Long lost his job _________ no fault of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Long lost his job _________ no fault of his own. ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: through no fault of one's own: không phải lỗi của ai đó

Dịch nghĩa: Anh ấy mất việc không phải lỗi do anh ấy.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP