CLOSEST The education system is a mirror that...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST The education system is a mirror that re...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

The education system is a mirror that reflects the culture.

A. points B. explains C. shows D. gets

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: reflect: phản ánh

A. chỉ ra

B. giải thích

C. diễn tả

D. nhận lấy

Dịch nghĩa: Hệ thống giáo dục như một chiếc gương phản ánh nền văn hóa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP