Please _________ and see us when you have...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Please _________ and see us when you have time. Y...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Please _________ and see us when you have time. You are always welcome.

A. come away B. come to C. come in D. come round

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. có cảm giác, có ấn tượng sau khi làm việc gì đó

B. nhớ lại điều gì

C. đi vào

D. Come around = visit: đến chơi, ghé thăm

Dịch nghĩa: Hãy ghé chơi và gặp chúng tôi khi bạn có thời gian nhé. Bạn lúc nào cũng được chào đón.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP