CLOSEST Lucky will be like a dog with...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST Lucky will be like a dog with two tails ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

Lucky will be like a dog with two tails if she gets into the team.

A. very proud B. very exhausted C. extremely pleased D. extremely dazed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: “like a dog with two tails” = rất vui mừng, hài lòng

A. rất tự hào

B. rất mệt mỏi

C. rất hài lòng

D. rất ngạc nhiên

Dịch nghĩa: Hẳn sẽ rất vui mừng và may mắn nếu cô ấy được tham gia vào đội.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP