OPPOSITE Nowadays it was rather easy to buy...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Nowadays, it was rather easy to buy a m...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

Nowadays, it was rather easy to buy a modern TV, and it does pack a punch to bring to life some really awesome visuals.

A. have little effect on something.

B. make bad things happen.

C. prevent something from coming into use

D. produce the results that aren’t intended

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: pack a bunch: có ảnh hưởng lớn

A. ít có ảnh hưởng lên cái gì đó.

B. làm những điều xấu xảy ra.

C. ngăn cản cái gì đó được đưa vào sử dụng

D. tạo ra kết quả đó không phải là không được định

Dịch nghĩa: Ngày nay, khá là dễ để mua TV hiện đại, và nó có ảnh hưởng lớn khi làm sống lại một số hình ảnh thực sự tuyệt vời.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP