The waiter said “Would you mind moving to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The waiter said, “Would you mind moving to anothe...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The waiter said, “Would you mind moving to another table?”

A. The waiter asked me to move to another table.

B. The waiter advised me to move to another table.

C. The waiter insisted me to move to another table.

D. The waiter told me not to move to another table.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. Người bồi bàn bảo tôi di chuyển đến một bàn khác.

B. Người bồi bàn khen tôi di chuyển đến một bàn khác.

C. Người bồi bàn khăng khăng muốn tôi di chuyển đến một bàn khác.

D. Người bồi bàn nói với tôi di chuyển đến một bàn khác.

Dịch nghĩa: Người bồi bàn nói: “Bạn có phiền khi di chuyển đến đến một bàn khác không?”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP