We had no time Thus we didn’t visit...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We had no time. Thus, we didn’t visit the museum....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We had no time. Thus, we didn’t visit the museum.

A. If we had time, we would visit the museum.

B. If we have time, we will visit the museum.

C. If we had had time, we will visit the museum.

D. If we had had time, we would have visited the museum.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: Câu điều kiện loại III, diễn tả hành động không xảy ra, trái ngược với quá khứ.

A. Sai thì

B. Sai thì

C. Sai công thức câu điều kiện loại III

Dịch nghĩa: Chúng ta không có thời gian. Do đó, chúng ra sẽ không đi thăm viện bảo tang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP