Women no longer have to do hard work...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Women no longer have to do hard work nowadays as...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Women no longer have to do hard work nowadays as they used to, _________?

A. are they B. aren’t they C. do they D. don’t they

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Đây là mệnh đề chính trong câu “Women no longer have to do hard work nowadays” => thì hiện tại đơn có yếu tố phủ định “no longer” => câu hỏi đuôi ở thì hiện tại đơn, dạng khẳng định.

Dịch nghĩa: Ngày nay, phụ nữ không còn phải làm việc nặng nhọc như họ đã từ làm, phải không?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP