He sent his children to the park so...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He sent his children to the park so that he could...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He sent his children to the park so that he could have some _________.

A. fresh and quiet B. quiet and peace C. peace and quiet D. fresh and peace

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: peace and quite là một thành ngữ chỉ sự yên tĩnh, tĩnh lặng sau những giây phút mệt mỏi, ồn ào.

Dịch nghĩa: Anh ấy đưa bọn trẻ tới công viên để mà anh ấy có thể tận hưởng những phút giây yên tĩnh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP