CLOSEST By the end of the storm the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST By the end of the storm, the hikers had ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST By the end of the storm, the hikers had depleted their emergency stores.

A. lost B. greatly dropped C. destroyed D. used almost all of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: deplete: cạn kiệt

A. mất

B. giảm đáng kể

C. phá hủy

D. sử dụng hầu hết tất cả

Dịch nghĩa: Vào cuối cơn bão, những người đi bộ đường dài đã cạn kiệt dự trữ khẩn cấp.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP