Their efforts were much __________ when they won...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Their efforts were much __________ when they won ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Their efforts were much __________ when they won 2 medals in bodybuilding and billiards.

A. considered B. required C. expended D. appreciated

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

A. cân nhắc

B. cần, yêu cầu

C. hao phí

D. trân trọng

Dịch nghĩa: Nỗ lực của họ rất đáng trân trọng khi họ thắng 2 huy chương của môn thể hình và bi-a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP