Many young people have objected to _________ marriage...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Many young people have objected to _________ marr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Many young people have objected to _________ marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.

A. shared B. agreed C. sacrificed D. contractual

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: contractual marriage: hôn nhân hợp đồng

Dịch nghĩa: Rất nhiều người trẻ tuổi phản đối hôn nhân hợp đồng, cái mà được quyết định bởi bố mẹ của cô dâu chú rể.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP