Mr Andy is repairing the refrigerator in the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mr Andy is repairing the refrigerator in the kitc...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mr Andy is repairing the refrigerator in the kitchen at the moment.

A. The refrigerator is being repaired in the kitchen at the moment by Mr Andy.

B. The refrigerator is repaired in the kitchen by Mr Andy at the moment.

C. The refrigerator is being repaired in the kitchen by Mr Andy at the moment.

D. The refrigerator is being repaired at the moment by Mr Andy in the kitchen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: trong câu bị động, trạng từ chỉ thời gian đứng trước, by + chủ ngữ đứng sau.

Dịch nghĩa: Ông Andy đang sửa cái tủ lạnh trong phòng bếp ngay lúc này.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP