He started to study at 2 o’clock He...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He started to study at 2 o’clock. He is still stu...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He started to study at 2 o’clock. He is still studying now.

A. He has been studying since 2 o’clock.

B. He has been studying for 2 hours.

C. He was studying since 2 o’clock.

D. He usually studies for 2 hours.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích:

A. Anh ấy đã đang học từ lúc 2 giờ.

B. Anh ấy đã đang học trong hai tiếng đồng hồ => SAI THÌ

C. Anh ấy đã học từ lúc 02 giờ. => SAI THÌ

D. Anh ấy thường học trong 2 tiếng đồng hồ. => SAI NGHĨA

Dịch nghĩa: Anh ấy bắt đầu học lúc 2 giờ. Anh ấy vẫn đang học bây giờ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP