Last year ABBA made a _________ of several...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Last year, ABBA made a _________ of several milli...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Câu hỏi từ vựng.

(to) make profit of: thu lợi nhuận

Các đáp án còn lại:

A. win (n): chiến thắng

B. gain (n): lợi ích

C. salary (n): lương

Dịch nghĩa: Năm ngoái, ABBA đã thu về lợi nhuận hàng triệu curon

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP