He’s very _________ about his private life He’s...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He’s very _________ about his private life. He’s ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He’s very _________ about his private life. He’s got no secrets.

A. trustworthy B. direct C. open D. sincere

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

open (adj): cởi mở

Các đáp án còn lại:

A. trustworthy (adj): đáng tin

B. direct (adj): thẳng thắn

D. sincere (adj): chân thành

Dịch nghĩa: Anh ấy rất cởi mở về cuộc sống riêng tư của mình. Anh ta không có bí mật nào.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP