You’ve all _________ the point The film itself...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You’ve all _________ the point. The film itself i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You’ve all _________ the point. The film itself is not racist - it simply tries to make us question our own often racist attitude.

A. mistaken B. misunderstood C. missed D. lost

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

(to) miss the point: hiểu lầm

Dịch nghĩa: Bạn đã hiểu lầm tất cả rồi. Bộ phim không phải là về nạn phân biệt chủng tộc - nó chỉ đơn giản là đang cố gắng khiến chúng ta đặt ra câu hỏi về thái độ phân biệt chủng tộc của chúng ta.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP