Wouldn’t it better to let them know about...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Wouldn’t it better to let them know about the alt...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Wouldn’t it better to let them know about the alterations to the plan.

A. Why haven’t they been informed about the new development?

B. Shouldn’t they have been consulted before the scheme was changed?

C. Don’t you think they should be informed about the changes in the plans?

D. We’d better ask them to change the plan, hadn’t we?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch nghĩa: Có tốt hơn không nếu để cho họ biết về những thay đổi trong kế hoạch?

= C. Bạn có nghĩ họ nên được thông báo về những thay đổi trong kế hoạch không?

Các đáp án còn lại:

A. Tại sao họ không được thông báo về sự phát triển mới?

B. Không nên hỏi họ trước khi đề án thay đổi phải không?

D. Chúng ta nên yêu cầu họ thay đổi kế hoạch, đúng không?

Các đáp án còn lại đều không đúng với nghĩa của câu gốc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP