Though I didn’t want my son to leave...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Though I didn’t want my son to leave home since h...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Though I didn’t want my son to leave home since he was twenty-one, there was nothing I could do to _________ it.

A. hinder B. resist C. prevent D. cease

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

(to) prevent: ngăn cản

Các đáp án còn lại:

A. (to) hinder: cản trở

B. (to) resist: chống cự

D. (to) cease: ngưng

Cả hinder và prevent đều mang nghĩ cản trở trong tiếng Việt. Nhưng hinder chỉ là gây khó khăn cho ai đó hay việc gì đó còn prevent là khiến ai hay việc gì đó dừng lại.

Dịch nghĩa: Mặc dù tôi không muốn con trai tôi rời khỏi nhà từ khi nó 21 tuổi, tôi vẫn không thể làm gì để ngăn cản việc đó.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP