_________ one or more units of living substance...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _________ one or more units of living substance c...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_________ one or more units of living substance called protoplasm.

A. Although all living things that consist of

B. All living things consisting of

C. All living things consist of

D. In all living things consist of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Khi mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, ta có thể dùng quá khứ phân từ của động từ tròn mệnh đề để rút gọn câu.

Đáp án A sai vì trong câu chỉ có một mệnh đề chính duy nhất nên không dùng Although ¬ liên từ chỉ sự đối lập giữ các mệnh đề được.

Đáp án B sai vì ta đã có mệnh đề rút gọn called protoplasm nên nếu rút gọn consisting of câu sẽ không có động từ chính làm vị ngữ.

Đáp án D sai vì nếu có In đằng trước thì cả câu sẽ đóng vai trò là một mệnh đề trạng từ và câu sẽ không có chủ ngữ và vị ngữ.

Dịch nghĩa: Tất cả các sinh vật sống bao gồm một hoặc nhiều đơn vị vật chất gọi là chất nguyên sinh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP