George has _________ he loves cakes chocolate ice-cream...

Ngữ Pháp và Từ Vựng George has _________ ; he loves cakes, chocolate,...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

George has _________ ; he loves cakes, chocolate, ice-cream - anything which is sweet.

A. a sweet mouth B. sweet lips C. a sweet tooth D. a sweet tongue

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

(to) have a sweet tooth: thích ăn đồ ngọt

Dịch nghĩa: George rất thích ăn đồ ngọt; cậu ấy thích những chiếc bánh, socola, kem - bất cứ thứ gì có vị ngọt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP