The production of tin ore in the United...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The production of tin ore in the United States is...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The production of tin ore in the United States is relatively insignificant, _________ less than one hundred tons anually.

A. amount to B. in the amount C. amount to it D. to the amount of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

to the amount of: với số lượng

Các đáp án còn lại:

A. (to) amount to: lên đến

B. in the amount: trong sô lượng

C. amount to it: đến số lượng như vậy

Dn: Việc sản xuất quặng thiếc ở Hoa Kỳ tương đối không đáng kể, với số lượng ít hơn một trăm tấn mỗi năm.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP