Don’t take any notice of all his complaints...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Don’t take any notice of all his complaints about...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Don’t take any notice of all his complaints about his health; there’s nothing wrong with him.

A. You can ignore all his talking of being ill; he’s actually perfectly healthy.

B. Try to avoid the subject of his health as I am tired of hearing all about his complaints.

C. Don’t listen to him telling about his health; it’s his favorite subject.

D. If you let him, he would talk only about his ill-health though actually he is quite healthy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Dịch nghĩa: Đừng chú ý đến tất cả những lời phàn nàn của anh ta về sức khoẻ của mình; không có gì xảy ra với anh ta cả.

= A. Bạn có thể bỏ qua tất cả lời nói của anh ta về việc bị bệnh; anh ta thực sự hoàn toàn khỏe mạnh.

(to) take notice of something: chú ý đến cái gì

Các đáp án còn lại:

B. Cố gắng tránh chủ đề về sức khoẻ của anh ta vì tôi đã quá mệt mỏi khi nghe tất cả những lời phàn nàn của anh ta rồi.

C. Đừng nghe anh ta nói về sức khoẻ của mình; đó là chủ đề yêu thích của anh ta.

D. Nếu bạn cho phép, anh ta sẽ nói về sức khoẻ yếu kém của anh ta mặc dù thực ra anh ta khá khỏe mạnh.

Các đáp án còn lại đều không đúng với nghĩa của câu gốc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP