The doctor’s records must be kept A thorough...

Tìm Lỗi Sai The doctor’s records must be kept (A) thorough and (B) ne...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

neatly => neat

Đi sau keep ta dùng tính từ chứ không dùng trạng từ.

Dịch nghĩa: Hồ sơ của bác sĩ phải được lưu giữ kỹ lưỡng và gọn gàng để đảm bảo việc bảo quản tốt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP