Anne: “Fancy a bite to eat ” Barbara:...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Anne: “Fancy a bite to eat.” Barbara: “_______.” ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Anne: “Fancy a bite to eat.” Barbara: “_______.”

A. No thanks, I’ve just had some B. No thanks, I’ve just had something

C. No thanks, I’m not really thirsty D. No thanks, I’m trying to give up

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Anne: “Bạn có muốn đi ăn không?”

Barbara: “Không, cảm ơn, mình vừa mới ăn rồi.”

Các đáp án còn lại:

A. Không, cảm ơn, tôi đã ăn một chút rồi. => Dùng để trả lời khi được mời ăn thứ gì đó cụ thể.

C. Không, cảm ơn, tôi không thực sự khát

D. Không, cảm ơn, tôi đang cố gắng từ bỏ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP