I met the workers Reporters interviewed them last...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I met the workers. Reporters interviewed them las...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I met the workers. Reporters interviewed them last week.

A. I met the workers because reporters interviewed them last week.

B. I met the workers who interviewed reporters last week.

C. I met the workers who were interviewed by reporters last week.

D. I met reporters who interviewed workers last week.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch nghĩa: Tôi đã gặp các công nhân. Các phóng viên phỏng vấn họ vào tuần trước.

= C. Tôi đã gặp các công nhân mà đã được phỏng vấn bởi các phóng viên vào tuần trước.

Đại từ quan hệ who thay thế cho danh từ chỉ người, đóng vai trò là chủ ngữ.

Các đáp án còn lại:

A. Tôi đã gặp những người công nhân vì các phóng viên phỏng vấn họ vào tuần trước.

B. Tôi gặp các công nhân mà đã phỏng vấn phóng viên vào tuần trước.

D. Tôi gặp các phóng viên những người mà đã phỏng vấn các công nhân vào tuần trước.

Các đáp án trên đều khác nghĩa so với câu gốc

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP